Používá infoek.cz soubory cookies?

Webová stránka infoek.cz využívá soubory cookies. Tyto soubory využívá jakákoliv jiná webová stránka a aplikace. Jedná se o pouhé základní cookies, které neslouží pro sběr citlivých dat návštěvníka a není možné jej pomocí nich nijak dohledat. Dle GDPR má každý návštěvník webu nesouhlasit s využíváním souborů cookies. V takovém případě klikněte v liště s informacemi o využívání těchto souborů na tlačítko „Nesouhlasím“. Web nadále nebudete moci využívat.

Monitoring návštěvnosti webu

Potrpíme si na soukromí a bezpečnost každého návštěvníka. Na webu je aplikována služba Umami, která se nachází takřka v každé internetové službě a mobilní aplikaci a její účel je měřit návštěvnost tohoto webu.

Je zajištěna anonymita návštěvníka?

Anonymita každého návštěvníka webu infoek.cz je zajištěna. Při běžném prohlížení webové stránky, čtení článků, prohlížení obrázků, stahování či sledování videa nejsou uchovávána žádná data. Provozovatel webu, webhosting ani žádný redaktor nemá nástroje pro vysledování návštěvníka. Dlouho podporujeme také používání VPN služeb pro krytí IP adres a blokování sledujících prvků na webových stránkách – odkaz na článek. Doporučit můžeme také bezpečnou a anonymní komunikační mobilní aplikaci Threema.

Redakční systém WordPress zaznamenává IP adresu jen v tom případě, že pod nějaký článek napíšete komentář. Jedná se o základní údaj, není nikde veřejně publikován, není dále nikomu předáván a slouží pouze pro případné umístění IP adresy návštěvníka na tzv. blacklist. Na tento seznam jsou umístěny pouze IP adresy návštěvníků pokoušející se o hacknutí administrace, redakčního systému, e-mailu, šíří spam, jinak se snaží poškodit chod webové stránky nebo se v komentářích chová vulgárně.

V komentářích si každý návštěvník může vymyslet jméno dle svých potřeb. Nemusí udávat skutečné jméno, e-mail či jiné osobní či kontaktní údaje. Vše si může vymyslet, komentář publikovat skrze VPN službu nebo jiný anonymizační nástroj a bude v anonymitě.