Spolupráce/Collaboration

CZECH:
Infoek.cz není jako ostatní redakce a je to takový punk. Nechceme zde reklamní systém a nezajímají nás finanční odměny. Neposílejte ani žádné nabídky SEO optimalizace nebo výměny odkazů/bannerů.
Možná je spolupráce v rámci testování produktů. 😉

ENGLISH:
Infoek.cz is not like other editorial offices and it’s a bit punk. We don’t want an advertising system here and we don’t care about financial rewards. Do not send any offers for SEO optimization or link/banner exchange.
Maybe there is cooperation in the framework of product testing. 😉

Odpovědná osoba:

Redaktoři a redakční účty:

  • Kofski – kofski@infoek.cz
  • Zombik – zombik@infoek.cz
  • PR článek – účet pro PR články v rámci spoluprací